Регистрация
Прякор:?
E-Mail:
Парола:?
Повтори паролата:
Име:?
Аз Съм:
Град:
Рождена дата:
Условия за ползване:

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Тази Услуга на Глобалната мрежа (“Уеб сайтът“/ „Сайтът” или “Impulse.bg”) е онлайн услуга за забавления и комуникация, която е собственост на Нет Форест ООД.
 2. Тези правила и условия (“Условия”) се прилагат спрямо всички възможни употреби на уеб сайта, включително, но не единствено, публикации, e-mail-и, съобщения и други средства за общуване, осигурени на Сайта, както и до други подобни услуги, предоставяни от Impulse.bg (“Комуникации”).
 3. Ползвайки този уеб сайт и неговите услуги, Вие потвърждавате, че сте навършили 18 години и приемате и се задължавате да спазвате настоящите Условия.
 4. Ползвайки този уеб сайт, Вие се съгласявате да следвате ограниченията на настоящите Условия.
 5. В случай, че не сте съгласен/ съгласна и не приемате тези Условия, нямате право да ползвате нито този уеб сайт, нито услугите, които той предлага (“Комуникации”).
 6. Нет Форест ООД си запазва правото да изменя настоящите условия по всяко време, ако счете това за необходимо. Ревизираните Условия незабавно влизат в сила.
 7. Ползвайки този уеб сайт, Вие гарантирате, че разполагате с необходимите качества за работа с хардуерните и софтуерни средства, изисквани за Комуникации, e-mail и уеб употреба, както и че разбирате и приемате, че Нет Форест ООД не дава гаранции и не заявява, че Сайтът може да работи през Вашата система.

ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

 1. Можете да ползвате Уеб сайта единствено за частна, нетърговска и лична полза.
 2. Не можете да преотстъпвате или да упражнявате правото си да ползвате сайта без писменото позволение на Нет Форест ООД.
 3. Следователно, Вие се задължавате да не:
  • Ползвате Уеб сайта за никакви търговски или бизнес цели;
  • Ползвате своя достъп до Уеб сайта или до събрана от него информация с цел – изпращане на нежелани и/или масови e-mail-и, съобщения и т.н.;
  • Извършвате транзакции или да предлагате на други потребители да правят транзакции във връзка със стоки и услуги без съгласието на Нет Форест ООД, както и да ползвате Сайта за разпространение на реклама и/или незаконна пропаганда.
 4. Нямате право да публикувате в Сайта e-mail-и, пощенски адреси, телефонни номера, линкове и други детайли за контакт.

АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПРАВА ВЪРХУ ДРУГА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Всички авторски права, права по дизайн, бази данни, патенти, както и всякакви права по разработки, ноу-хау, търговски и бизнес имена, търговски тайни и търговски марки (независимо дали са регистрирани или не), а също и всякакви приложения (“Права върху Интелектуална собственост”), съдържащи се в Уеб сайта, принадлежат на или са отстъпени на Нет Форест ООД , освен ако изрично не е посочено друго. Всички подобни права на Нет Форест ООД са утвърдени и запазени.
 2. Вие не трябва да и трябва да гарантирате, че няма да:
  • Увреждате, или да се опитвате да увреждате, разпространявате, изменяте, предавате, използвате повторно част или цялото съдържание или информация съдържаща се на Сайта за цели, различни от посочените по-горе;
  • Ползвате Уеб сайта за публични или търговски цели без изричното писмено съгласие на Нет Форест ООД;
  • Предоставяте хипертекстови линкове, URL линкове, графични линкове, хиперлинкове или друга директна връзка към Сайта за печалба или изгода без изричното писмено съгласие на Нет Форест ООД;
  • Излъчвате, публикувате, копирате, принтирате, обявявате или ползвате по друг начин информацията, съдържаща се на Сайта, в полза на трета страна или уеб сайт без изричното писмено съгласие на Нет Форест ООД;
  • Обработвате или ползвате по друг начин Уеб сайта и неговото съдържание за незаконни или неморални цели, както и по начин, който може да се счете като нелоялен;
  • Нарушавате авторските и други права съдържащи се в Сайта.
 3. Вие предоставяте на Нет Форест ООД неизключителното право (обикновен, не-ексклузивен лиценз) да възпроизвежда, разпространява, превежда и редактира, както и да комуникира материали, които публикувате на Уеб сайта или прехвърляте към Impulse.bg по какъвто и да е друг начин, чрез кабел или други подобни средства, така че всяко лице да има онлайн достъп онлайн до тях, от всяка точка и по всяко време (правото да предоставяте на обществеността), и също така давате съгласието си за разкриване на информация и по-нататъшно използване на снимката Ви, ако тя се съдържа в материалите, които публикувате на Сайта или прехвърлен към Impulse.bg по друг начин.

Уеб сайтът

 1. Уебсайтове на трети страни, съдържащи линкове от Уеб сайта, които не са били проверени или прегледани от Impulse.bg, могат да се използват и са достъпни за Вас на Ваш собствен риск.
 2. Потребителското име и парола, които са Ви предоставени са лични и следва да улесняват работата Ви с и достъпа Ви до Уеб сайта, и не могат да бъдат споделяни на трета страна без изричното писмено съгласие на Нет Форест ООД.
 3. В случай, че се усъмните, че паролата Ви е компрометирана, трябва незабавно да уведомите екипа на Impulse.bg (Нет Форест ООД), тъй като Вие сте отговорни за всяка злоупотреба с Вашата парола, за което Нет Форест ООД не носи никаква отговорност.
 4. Цялата e-mail комуникация от Impulse.bg, включително всички прикачени файлове са ориентирани само към адресата и/или други оторизирани техни получатели.
 5. Нет Форест ООД и Уеб сайтът могат да генерират автоматични e-mail-и за целите на разпространение на информация и/или забавление. Ползвайки Сайта Вие се съгласявате да получавате такива съобщения, както и, че не всички съобщения или Комуникации, които получавате са действителни.
 6. Нет Форест ООД може да прехвърля, предоставените от Вас права, на трета страна.

Комуникации

 1. Нет Форест ООД е компания която предоставя услуги за забавление и информационно обслужване, в допълнение, осигурява прехвърляне, съхраняване, извличане, хостинг, форматиране или превод на комуникациите на трета страна, без подбор или промяна на съдържанието на което и да е съобщение, за който и да е е обикновен преносител.
 2. Вие се съгласявате и приемате, че Нет Форест ООД не носи отговорност за преглед на съдържанието на формите за конумикация на Уеб сайта, от които всички са достъпни въз основа на това, че не се изисква от Impulse.bg да упражнява контрол върху или да отсъжда за съдържанието, или публикуваните материали или съдържащи се на Сайта.
 3. Възгледите, изразени в каквито и да е Комуникации са вижданията на отделните автори, а не на Нет Форест ООД, освен ако не е посочени друго от Нет Форест ООД. По-специално, но не само ограничено до по-горното, Нет Форест ООД не носи отговорност за и не носи никаква отговорност по отношение на каквито и да е коментари, мнения или забележки, изразени в каквато и да е форма на комуникация.
 4. Нет Форест ООД не поемат никакви ангажименти или гаранции по отношение на точността, валута, или валидността на информацията и материалите, съдържащи се в съобщенията на сайта, и не носи отговорност за загуби или щети, причинени в резултат на използването на такъв материал.
 5. В случай, че не сте доволни от определено съдържание в Комуникация на Уеб сайта, трябва да се свържете с Нет Форест ООД.
 6. Нет Форест ООД си запазва правото да премахва изцяло или частично и/или да редактира всяка форма на Комуникация, по собствено усмотрение.
 7. Нет Форест ООД може да ползва информацията и друго публично съдържание, публикувано от вас на Уеб сайта, (т.е. информация и/или съдържание, които са видими за други потребитело) с цел, включително, но не само за разработване на рекламни материали, поставяне на материали на партньори на Нет Форест ООД уеб сайтове, както и за други подобни цели.
 8. Вие се съгласявате и се задължавате да не използвате Уеб сайта по начин, както и да не публикувате и/или препращате към Уеб сайта изявления, материали или Комуникации, които:
  • Са незаконни или пораждат гражданска или наказателна отговорност;
  • Нарушават правата на интелектуална собственост на трета страна;
  • Съдържат компоненти, които могат да нанасят технически повреди, като например компютърни вируси: Троянски кон, червеи, логически бомби или друг злонамерен софтуер и/или опасни данни;
  • Са или могат да бъдат интерпретирани като обидни, порнографски, агресивни, клеветнически, неверни, насърчаващи насилие, нецензурни, подстрекателски, расистки или тормозещи друго лице.
  • Промотират нелегална или незаконна дейност, включително, но не само тероризъм, подстрекателство, хазарт или продажбата на лекарства с лекарско предписание, наркотици или оръжия;
  • Са насочени към лица под 18-годишна възраст или, които имат за цел или се опитват да уредят среща с дете под 18-годишна възраст с умисъл за възползване от тях, или които имат подобна среща за цел или резултат;
  • Съдържат забранени материали, включително, но не само пароли, медицинска информация, класифицирана държавна или военна информация или конфиденциална информация за което и да е лице;
  • Пораждат презрение към Уеб сайта или Нет Форест ООД или предлагат, подканвят, насърчават, пропагандират, подстрекават или провокират някое или всичко от гореизброените.
 9. Вие се съгласявате да обезщетите и не дръжте Нет Форест ООД отговорен за всички задължения, които Сайтът може да има по отношение на и произтичащите от Вашата работа с услугите на Нет Форест ООД и Вашите комуникации.

Политика на преустановяване (прекъсване / анулиране)

 1. Нет Форест ООД Ви предоставя опцията да заплащате за определени услуги, предлагани от Уеб сайта. Тези услуги включват различни възможности за откриване и запознаване с нови хора, за персонализиране на собствения профил и за повишаване в резултатите при търсене. Нет Форест ООД също така Ви дава възможност да играете разнообразни онлайн игри на Сайта. Всички тези услуги могат да бъдат закупени след регистрация, а за някои от тях, можете и да се абонирате за определен период от време. За вече платени услуги, не се връщат пари.
 2. Можете да се откажете от своя абонамент за която и да е услуга, по всяко време в рамките на периода на абонамента или подновения му период, като се свържете с екипа по поддръжка чрез началната страница на сайта и му предоставите цялата поискана информация. Абонаментът Ви ще бъде прекъснат в края на периода, за който сте заплатили, а Вие няма да получите възстановяване на сумата за дните, в които не сте ползвали услугата.

Важно / Моля, да имате предвид:

Вие трябва да поемете изцяло рисковете, които възникват или могат да възникнат при ползването на Уеб сайта. Един от известните рискове при работата с интернет е, че не е задължително хората да са тези, които твърдят, че са. Потребителите следва да бъдат с навършени 18 години, но хората могат да предоставят информация или да се държат по начин, който е ненадежден, подвеждащ, незаконен или нелегален. Impulse.bg не разполага със средство, което да гарантира, че изявленията на потребителите на Сайта са истина. Това е решение, което се взема на базата на Вашата лична преценка, поради което е препоръчително да упражнявате известна степен на предпазливост.

Ползвайки Уеб сайта и неговите услуги, Вие се съгласявате със ситуацията и приемате рисковете, асоциирани с нея. Нет Форест ООД моли всички свои потребители да обръщат специално внимание при разпространението на личната си информация, включително на фамилия, адрес по местоживеене, e-mail, телефонен номер, месторабота и публичните места, които често посещават.

Политика на поверителност

 1. Каква лична информация събираме за своите клиенти?

  Информацията, която научаваме от клиенти си ни помага да персонализираме и постоянно да подобряваме своя Уеб сайт. Видовете информация, които събираме са:

  Информацията, която ни предоставяте Вие: Ние събираме и съхраняваме всяка информация, която Вие въвеждате на Уеб сайта или ни предоставяте под някаква друга форма. Подобна информация се предоставя най-вече при регистрацията на Сайта, търсене, публикуване, участие в конкурс, попълване на анкета, чатене, придобиване на абонамент или при общуване с нашия екип по поддръжка. Определена част от информацията е задължителна за регистрирането на Уеб сайта и получаването на достъп до Комуникация (първото Ви име, e-mail адрес, пол, дата на раждане и града, в който живеете). В случай, че сте въвели данни за контакт на Сайта, ние можем да ги задържим, дори и да не сте завършили своята регистрация. Вие също така ни предоставяте информация, когато извършвате търсене; попълвате своя акаунт; комуникирате с нас чрез телефон, e-mail или друго средство; попълвате анкета или формуляр за участие в конкурс; ползвате другите ни услуги. Възможен резултат от извършването на всички тези действия е да сте ни снабдили с разнообразна информация като Вашите име, адрес и телефонни номера; детайли на кредитна карта; съдържание на e-mail-и, ориентирани към нас; лично описание и снимки във Вашия акаунт, както и финансова информация. Можете да изберете да не ни предоставяте част от поисканата информация, но в такъв случай е възможно да не разполагате с опцията да се възползвате от някои функционалности на Сайта. Ние ползваме информацията, която ни предоставяте за цели като отговор на Ваши запитвания, персонализиране и подобряване на Уеб сайта, както и за комуникация с Вас.

  Автоматизирана информация: Ние получаваме и съхраняваме определени типове информация всеки път, когато взаимодействате с нас. Например, като редица други уеб сайтове, ние използваме „бисквитки“ (“cookies”) и добиваме определени видове информация, когато Вашият уеб браузър достъпва нашия Сайт или реклами и друго съдържание, предоставени от името на Impulse.bg или други сайтове на Нет Форест ООД. Примерите за информацията, която събираме и анализираме включват адреса на Интернет протокола (IP), който се ползва за свързването на компютъра Ви към Интернет; детайли за вход на Сайта; e-mail адрес; парола; компютърна и свързочна информация като вида на браузъра, версията му, настройките за време и зона, видовете и версиите плъг-ини на браузъра, операционна система и платформа; история на покупките; всички кликове до, през и от Универсалния ресурсен локатор (Uniform Resource Locator или URL) на Уеб сайта, включително времето и датата; брой бисквитки; страници и акаунти на други хора, които сте разглеждали или сте търсили. Също така е възможно да използваме други данни като например бисквитки (cookies), Флаш бисквитки (Flash cookies, познати още като Flash Local Shared Objects) или подобни данни от определени части на нашия Уеб сайт за предотвратяване на измами и други цели. По време на някои от посещенията Ви може да ползваме софтуерни инструменти като Джава скрипт (JavaScript) за измерване и събиране на информация за сесията/сесиите, включително време за отговор на страницата, грешки при сваляне, продължителност на престоя Ви при посещение на определени страници, взаимодействие с информацията на страницата (например скролване, кликове и преминавания с курсора на мишката), както и начините за напускане на страницата. Можем и да събираме техническа информация, която да ни помогне да идентифицираме Вашето устройство с цел превенция от измами и за диагностициране.

  Мобилна: Когато сваляте или ползвате приложения, създадени от Impulse.bg, Нет Форест ООД или друг наш партньор, можем да получаваме информация за местоположение Ви и за Вашето мобилно устройство, включително за уникалния идентификатор на устройството Ви. Можем да ползваме тази информация, за да Ви предоставяме услуги съобразно местоположението Ви, като реклами, резултати от търсене и друго персонализирано съдържание. Повечето мобилни устройства позволяват да изключите услугите по определяне на местоположението. В случай, че имате въпроси как да изключите услугите по определяне на местоположението, Ви препоръчваме да се свържете с Вашия мобилен оператор или с производителя на мобилното Ви устройство.

  E-mail комуникации: С цел по-полезни и интересни e-mail съобщения, често получаваме потвърждения, когато отваряте своите известия от Impulse.bg или друг наш партньор, стига Вашият компютър да поддържа такива възможности. Ние също така сравняваме нашите списъци с клиенти със списъците на други компании, за да избегнем изпращането на ненужни съобщения до нашите клиенти.

  Информация от други източници: Възможно е да получаваме информация за Вас от други източници и да я добавяме към информацията във Вашия акаунт. Примерите за информация, която получаваме от други източници включват информация за акаунт, информация за покупки или откупуване, както и информация за разглеждане на страници от някои компании, с които развиваме съвместни, съ-брандирни бизнеси или, на които предоставяме технически, оперативна, рекламни или други услуги.

 2. Бисквитки (Cookies)

  Бисквитките са малки файлове с данни, които съществуват на Вашия компютър и ни позволяват да Ви разпознаем като клиент на нашия Уеб сайт, в случай, че се върнете на Уеб сайта, ползвайки същите компютър и браузър. Ако и когато влезете в своя акаунт, въвеждайки своя e-mail и парола или ползвайки Комуникации, ние Ви изпращаме „бисквитка“. Тези бисквитки ни позволяват да Ви разпознаем, ако посетите множество страници на нашия Сайт в рамките на една сесия, така че да не се налага да въвеждате паролата си многократно. След като излезете от Сайта или затворите своя браузър, бисквитките губят своята валидност и ефект.

  Същевременно, използваме и по-дълготрайни бисквитки за различни цели като например за визуализирането на Вашия e-mail адрес върху формата за вход на сайта ни, за да не се налага да го изписвате всеки път, когато искате да влезете в своя акаунт. Ние кодираме своите бисквитки, за да може само ние да интерпретираме информацията, която се съхранява в тях.

  Ние също така използваме бисквитки за персонализирането на Комуникации, съдържание и реклама; за измерване на ефективността на промоции, както и за отговорно и безопасно промотиране.

  Данни, който не се третират като лични, могат да бъдат събрани от наше име чрез използването на бисквитки, данни от лог файлове и кодове, вградени в нашия Сайт от конкретни партньори от трети страни. Събраната информация се използва за предоставянето на анонимна статистическа информация.

  Функцията „Помощ“ (Help), налична в повечето браузъри, ще Ви насочи как да предпазите своя браузър от приемането на нови бисквитки, как браузърът да Ви известява, когато получавате нови бисквитки или как да изключите всички бисквитки. В допълнение, можете да изключвате или изтривате сходни данни, ползвани от добавките (add-ons) на Вашия браузър като Флаш бисквитки (Flash cookies), като промените настройките на добавката или посетите уеб сайта на нейния производител. Тъй като бисквитките Ви дават възможност да се възползвате от някои от нашите основни функционалности, Ви препоръчваме да ги оставите включени. Например, ако блокирате или откажете нашите бисквитки, няма да можете да ползвате никоя от услугите ни, изискващи да влезете във Вашия профил.

 3. Impulse.bg споделя ли информацията?

  Ние споделяме информация за своите клиенти само както е описано по-долу.

  Вашият профил: Информацията, съдържаща се във Вашата лична реклама, във Вашите критерии за търсене и във Вашия профил е достъпна на Уеб сайта. В допълнение, тази информация може директно да се излъчва от Impulse.bg или чрез наши партньори, към лица, заинтересовани от Уеб сайта, посредством бюлетини или уеб сайтове на трети страни, или чрез всички останали електронни (e-mail, текстови съобщения и т.н.) или аудиовизуални (радио, телевизия) комуникационни средства, или чрез печатни издания (вестници, списания и т.н.), с цел промотиране на персонализирани реклами, критерии за търсене и профил. Следователно, Вие изрично оторизирате Нет Форест ООД да възпроизвежда и излъчва информацията, съдържаща се във Вашите лична реклама, критерии за търсене или профил (лични данни, описание, снимки, видеа и т.н.) във всяка форма на Комуникации (на Уеб сайта, в Интернет, по e-mail) и/или казано по-общо, разпоространение по всички медии, по-специално аудиовизуалната комуникация (преса, радио, аналогова телевизия, цифрова телевизия, кабел или сателит) или електронна комуникация (електронна поща, интернет), в целия свят и за периода, установен в тези Условия за ползване – споразумение между Вас и Уеб сайта. Вие изрично разрешавате на Нет Форест ООД да прехвърля предоставената от Вас информация, както и ползите от гореупоменатите права на нашите партньори и евентуални наследници.

  Финансова информация: Нет Форест ООД съхраняват Вашата финансова информация или детайли на Вашата/ Вашите кредитна/ни карта/и. Молим Ви да имате предвид, че тази информация ще се съхранява от компанията, която обработва разплащанията чрез кредитната Ви карта, в случай, че изберете опцията „Плати само с един клик“.

  Доставчици на услуги на Трета страна: Ние наемаме други компании и физически лица за изпълняване на някои функции от наше име. Примерите включват физически или юридически лица, осигуряващи приложения, изпращане на поща и e-mail съобщения, анализиране на данни, осигуряване на маркетингова помощ, обработка на разплащания с кредитни карти, както и предоставяне услуги по обслужване на клиенти. Те имат достъп до лична информация, необходима за изпълнение на техните функции, но не могат да я използват за други цели. Например, една компания, обработвща разплащания с кредитни карти, ще съхранява Вашите име и данни за кредитни карти, за да можете в бъдеще да използвате опцията „Плати само с един клик“.

  Промоционални оферти: Понякога изпращаме оферти до селектирани групи клиенти на нашия Уеб сайт от името на други бизнеси. В случаите, в които извършваме подобни действия, не предоставяме на дадената бизнес организация Вашите имена и/или адрес. Съгласявайки се с настоящите условия вие се съгласявате да получавате от Нет Форест ООД или нашите партньори непоискани търговски съобщения.Ако не желаете да получавате такива оферти или съобщения, молим Ви да пренастроите своите предпочитания спрямо „E-mail известия“ в менюто „Настройки“ на Вашия акаунт.

  Бизнес трансфери / Бизнес прехвърляния: Тъй като постоянно се стремим да развиваме своя бизнес, е възможно да продаваме или купуваме други уеб сайтове, дъщерни компании или бизнес единици. При подобни сделки, клиентската информация е един от основните бизнес активи, които се прехвърлят, но остават предмет на предварителните договорки, установени преди регулациите за Защита на личните данни (освен, ако клиентът, разбира се, не се съгласява с други условия). Също така, в малко вероятния случай, Нет Форест ООД или всички негови активи да бъдат придобити от друга компания, информация за клиентите, естествено, ще бъде един от прехвърлените активи. Възможно Нет Форест ООД понякога да споделят, с избрани партньори, обща социално-демографска информация, която не включва имена, за да им позволят да насочат правилно и конкретно своите съобщения (по възрастова група, пол и др.) В подобен случай, няма да изпратим на тези партньори информация, която би им позволила да ви идентифицират.

  Защита на Нет Форест ООД и други: Ние разпространяваме профилна и лична информация, само когато сме убедени, че разпространението й съответства на законовите регулации; изискваме спазването или прилагаме тези Правила и Условия, както и наредбите на други споразумения; или защитаваме правата, собствеността или сигурността на Нет Форест ООД, нашите потребители, или други. Това включва обмен на информация с други компании и организации за превенция на измамите и намаляване на кредитния риск. Очевидно, обаче, тук не се включват продажби, отдаване под наем, споделяне или други подобни начини за разкриване на лична идентификационна информация от клиенти за търговски цели е в нарушение на задълженията, посочени в настоящата клауза.

  С Ваше съгласие: За всички случаи, които не е посочени по-горе, ще получавате известия, когато информацията за вас трябва да се предостави на трети лица, а Вие ще имате възможността да изберете да не споделяте тази информация.

 4. С каква степен на сигурност за съхранява и обработва информацията за мен?

  Ние се задължаваме да управляваме Вашата клиентска информация съобразно високи стандарти за сигурност. Ползваме компютърни защити като защитни стени и кодиране на данните, насърчаваме контрола върху физическия достъп до нашите сгради и файлове, както и оторизираме достъпа до лични данни само за служителите ни, на които се налага да работят с тях.

  Вие носите отговорността за съхранение на парола, дадена Ви от нас (или избрана от Вас) и предоставяща Ви достъп до определени части на Уеб сайта. Молим Ви да не споделяте паролата си с никого.

  За съжаление, предаването на информция посредством Интернет не е напълно сигурно. Въпреки че, ще направим всичко възможно да защитим личните Ви данни, не можем да гарантираме тяхната сигурност при прехвърлянето им към Уеб сайта; рискът за всяко прехвърляне е Ваша отговорност. След като получим Вашата информация, ще използваме процедури и функционалности за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп до нея.

 5. Ние съхраняваме Вашите лични данни

  Личните данни, които събираме от Вас, могат да бъдат прехвърляни до, както и съхранявани в, място, намиращо се извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Те също така могат да бъдат обработвани от служители извън ЕИП, които работят за нас или някой от нашите доставчици (например, служители, които Ви предоставят услуги, които сте заявили към нас, които обработват Вашите детайли за електронно разплащане през Уеб сайта или Ви предоставят услуги по поддръжка на Уеб сайта). Когато изпращате своите лични данни към нас посредством Уеб сайта, Вие се съгласявате с описаните прехвърляне, съхраняване и обработване. Ние ще предприемем всички необходими стъпки, за да Ви уверим, че Вашите данни се третират по сигурен начин и в съответствие с настоящата клауза.

 6. До каква информация имам достъп?

  Нет Форест ООД Ви предоставят достъп до голям набор от информация за Вашия акаунт с лимитираната цел да виждате и в определени случаи да актуализирате информация. Примерите за информация, която можете да додстъпвате лесно на Уеб сайта включват информация за личностно идентифициране (включително име, e-mail, пол, възраст, снимки и местоживеене); настройки на e-mail известия.

 7. Какви права/ избори имам?
  • Както е разяснено по-горе, винаги можете да изберете да не предоставяте информация, дори и ако е необходима, за да се възползвате от Комуникации.
  • Можете да добавяте или актуализирате определена информация в менюто „Настройки“ във Вашия акаунт. Там, можете да коригирате своето име, e-mail адрес, телефонен номер, или да промените своята парола. Когато актуализирате информация, обикновено ние запазваме и предишната версия на Вашите записи.
  • В менюто „Настройки“ на Вашия акаунт можете също така да променяте своите предпочитания спрямо различни известия. Ако не желаете да получавате e-mail съобщения или други уведомления от нас, регулирайте предпочитанията си за „E-mail известия“ в менюто „Настройки“ на Вашия акаунт.
  • В случай, че повече не желаете Нет Форест ООД или нашите партньори да възпроизвеждат или излъчват информацията, съдържаща се във Вашата лична реклама, във Вашите критерии за търсене или във Вашия профил, можете да премахнете своя акаунт на Уеб сайта, като изберете „Изтрий своя профил“ е менюто „Насттройки“ на Вашия акаунт. Тъй като тази информаци се съдържа във Вашата лична реклама, във Вашите критерии за търсене и във Вашия профил, премахването ще има ефект само до следващото актуализиране или версия на тези комуникации (печатни, медийни, аудиовизуални или електронни), съдържащи Вашата лична реклама, критерии за търсене и профилна информация.
 8. Позволено ли е деца да ползват Уеб сайта?

  Децата нямат право да ползват нашата услуга и молим непълнолетните (лицата под 18 години) да не ни изпращат своята лична информация, както и да не ползват нашите услуги.

Отговорност

 • Нет Форест ООД предоставя и поддържа Уеб сайта за лично забавление, на принципа „така, както е“.
 • Нет Форест ООД се задължава да предоставя своите услуги с благоразумни умения и грижи и не дава никаква друга гаранция във връзка с Уеб сайта.
 • Във връзка с цитираното по-горе, Нет Форест ООД не носи отговорност за загуби или щети от какъвто и да е характер, независимо от причините за тяхното пораждане, включително, но не само преки, косвени, наказателни или последващи загуби, както и такива, които произтичат от проблем, за който екипът на Impulse.bg е уведомен, и Нет Форест ООД не се задължава да изплаща никакви суми под формата на компенсация, включително, но не само, по отношение на:
  • Некоректна или неточна информация на Уеб сайта и всички прекъсвания или закъснения при неговото актуализиране;
  • Нарушаването на Права върху интелектуалната собственост на трета страна от което и да е лице, причинено от работата на лицето с Уеб сайта;
  • Всяка стойност на или вид загуба или щети, причинени от вируси или други недоброжелателни софтуери, които могат да заразят компютърното оборудване на потребителя, софтуер, данни или друга негова собственост, и причинени от лица, имащи достъп до или ползващи Уеб сайта, или предадени по e-mail, или чрез прикачени файлове, и получени от Impulse.bg или негови лецензианти.
  • Наличността, качеството, съдържанието или природата на други сайтове в Интернет, притежавани от трети страни („Външни сайтове“), с които Impulse.bg има връзка, нито за транзакции, в които са въвлечени Външни сайтове (включително на „бисквитки“, лични данни, конфиденциална информация, закупуване на домейн имена или други услуги;
  • Достъпа до, употребата и/или разпространението на информация и/или Комуникации, или материали, които пращате към Impulse.bg чрез неоторизирани трети страни;
  • Всички заявления, гаранции, условия и други правила, които могат да имат ефект върху настоящия документ.
 • Нет Форест ООД не гарантира, че Уеб сайтът ще работи без грешки или без прекъсване.

Прекратяване

 1. Нет Форест ООД има правото по собствено усмотрение да прекрати настоящото Споразумение и незабавно да премахне, анулира или спре достъпа до и употребата на Уеб сайта, в случай, че нарушите някоя от частите на тези Условия.
 2. Прекратяването не засяга придобитите права на никоя от двете страни.
 3. Нет Форест ООД по никакъв начин не носи отговорност за неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящото Споразумение, в случаите, в които неизпълнението е причинено от непредвидени обстоятелства, извън разумния контрол на страната, включително, но не само, прекъсване на Интернет или комуникации, пожар, наводнение, война или други бедствия.

Общи условия

 1. В случай, че някоя част от тези Условия бъде обявена за неприложима, такава част, по преценка на Нет Форест ООД, доколкото е възможно, следва да се счита, че отразява или собствените Ви намерения като потребител или тези на Нет Форест ООД, а останалата част от настоящите разпоредби остава в пълна сила.
 2. Настоящите Правила представляват цялостното Споразумение между Вас като потребител и Нет Форест ООД и се прилагат с изключение на всички други условия на договор, който може да искате да предложите.
 3. Тези Условия се уреждат и тълкуват в съответствие с българското законодателство. Въпросите, които не са упоменати в настоящите Правила са предмет на българското законодателство.
 4. В случай на възникнали спорове или различия във връзка с изпълнението на тези Условия, Вие и Нет Форест ООД трябва да положите всички усилия за решаване им по пътя на преговорите. Неразрешените чрез преговори спорове, се решават в съответствие с процедурите установени от българското законодателство.
 5. В случай, че използвате платените услуги на Уеб сайта или презареждате личната си сметка на Сайта, Нет Форест ООД има право да Ви награди с допълнителен паричен бонус в личната Ви сметка. Някои от вашите действия може да доведат до начисляване на паричен бонус, а стойността на кредитирани бонусите се определя единствено от Нет Форест ООД и може да бъде променена от едностранно от Нет Форест ООД чрез публикуването на информация за това на Уеб сайта. Паричният бонус може да се използва за заплащане на услугите, предоставяни от Сайта. Нет Форест ООД може да наложи ограничения върху използването на паричния бонус, включително и върху ограничен брой услуги, за които плащането е възможно с използването на паричен бонус.
 6. Ако личната Ви сметка на Уеб сайта е с положителен баланс, а Вие не използвате платените услуги на сайта в рамките на три месеца, можете да изпратите молба до Нет Форест ООД за обмяна на салдото Ви за равно количество паричен бонус.
 7. Потребител от територията на Република България, чрез приемането на това Споразумение се съгласява и с Условията на оферирания договор за предоставяне на услугата «Винаги свързан» и приема този Договор-оферта.
 8. Потребителите, намиращи се на територията на Република България, чрез приемането на настоящото Споразумение се съгласяват и с Условията на оферирания договора за услугата «Мобилно разплащане», и приемат това Споразумение – Договор - Оферта.

Детайлите за контакт на нашият Екип за обслужване на клиенти са:

България, гр. Пловдив, 4000, бул. „Марица“ 50

Тел: +359 887 805 505

?


Регистрация